Aanname beleid nieuwe vrijwilligers Handbalvereniging SDS’18.

 

Handbalvereniging SDS’18 is een vereniging met een kleine groep vrijwilligers die de trainingen verzorgen. Echter zijn er gelukkig veel vrijwilligers die een kantine dienst draaien, een jeugdscheidsrechter zijn of daarvoor in opleiding zijn en hebben wij een actieve en enthousiaste activiteiten commisie. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze jeugd leden  en de recreanten niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen, leuke en gezellige activiteiten zoals een jeugdkamp, Halloween en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

 

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

 

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Daarom neemt SDS’18 de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen werkt  wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;