Gedragscode H.V. SDS’18

“Sterk door Samenspel”

H.V. SDS’18 wil een gezellige en groeiende sportvereniging zijn, die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Met een open blik naar en respect voor haar omgeving wil ze een club zijn voor haar leden. Sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoeting staan centraal!

Plezier vormt in eerste instantie de basis en de achterliggende gedachte is ook dat het resultaat vanzelf komt. Zeker wanneer je dit met elkaar oppakt.

Kernwaarden

Saamhorigheid

Iedereen is welkom bij de vereniging. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal.

Sportiviteit

Fair Play op het veld, in de zaal en op de tribune, maar ook in gedrag naar elkaar.

Respect voor elkaar en voor de omgeving.

Betrouwbaarheid

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen.

Verantwoordelijkheid

We voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging, voor onze leden en voor de omgeving waarin wij actief zijn.

Gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag / pestgedrag voorkomen en aanpakken.

Voor wie geldt de gedragscode?

De gedragscode geldt voor iedereen bij H.V. SDS’18. Voor de bestuursleden, de spelers (jeugd en senioren), de trainers, coaches, de ouders/verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij H.V. SDS’18 betrokken is;
Oftewel: Iedereen die ook maar enige band met H.V. SDS’18 heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:

 1. Spelers
 2. Trainers/coaches
 3. Scheidsrechters/spelleiders
 4. Bestuurders
 5. Ouders/verzorgers
 6. Toeschouwers

 

 1. Spelers
 • Beschik over een goede spelregelkennis;
 • Zorg voor plezier in het veld en buiten het veld;
 • Toon inzet tijdens de trainingen en wedstrijden;
 • Je maakt deel uit van een team en jouw afwezigheid kan dus gevolgen hebben voor het team tijdens de training of wedstrijd. Wees daarom, indien mogelijk, altijd aanwezig; Bij afwezigheid op tijd afmelden.
 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden;
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter;
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn;
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag;
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.

 

 1. Trainer/Coach
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden;
 • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel;
 • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter;
 • Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.

 

 1. Scheidsrechters/spelleiders
 • Zorg ervoor dat je incasseringsvermogen hebt;
 • Pas de regels toe volgens de NHV richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd;
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen;
 • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn;
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

 

 1. Bestuurders
 • Voer beleid dat open en transparant is. Houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen;
 • Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit;
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

 

 1. Ouders/verzorgers
 • Tijdens de wedstrijd is de coach de coach;
 • Beslissingen over teamindeling accepteren;
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd;
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/spelleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel;
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen;
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging;
 • Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet over maar mét de betreffende personen.
 • Meldt uw kind op tijd af bij trainingen en wedstrijden.

 

 1. Toeschouwers
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.;
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als de tegenstanders;
 • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
 • Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd;
 • Respecteer en accepteer beslissingen van coaches/scheidsrechters;
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Waar gelden de regels van de gedragscode?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

Wat zijn sancties?

Eventuele sancties worden per geval bepaald door bestuur. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten of schorsing. In het uiterste geval is royement mogelijk.                                         

Doel van Handbalvereniging SDS’18


Het doel van SDS’18 is om toegankelijk te zijn voor iedereen die de handbalsport beoefend of wil gaan beoefenen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt.

Hoe willen we dit doel bereiken:
1. Het beoefenen en aanleren van het handbalspel. Doormiddel van verschillende handbaltrainingen.
2. Het stimuleren van talentontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan keeperstraining, specifieke schot training, en bij oudere teams speciale speltactieken zoals wissels, maar ook sterke verdedigingsoefeningen.
3. De teams deel laten nemen aan wedstrijden zowel buiten mededinging als in competitieverband, die uitgeschreven worden of goedkeuring hebben van het N.H.V.
4. Het aanbieden van nevenactiviteiten: zoals teamactiviteiten om het teamgevoel te vergroten, het meedoen aan binnenlandse en buitenlandse toernooien, het organiseren van kamp en vereniging brede activiteiten.
5. Schrijven van een jeugdplan om de ontwikkeling van de jeugd van jongsaf aan te volgen en te stimuleren op de juiste wijze.
Missie en Visie van Handbalvereniging SDS’18

 

Missie (waar staan we voor, welke identiteit, waarden dragen we uit):
Onze missie is:
- Dat iedereen zowel vrijwillgers, als leden, ouders/verzorgers zich welkom voelen.
- Dat leden met plezier wedstrijden spelen, trainingen volgen en aan nevenactiviteiten deelnemen.
- Dat iedereen respect heeft voor elkaar binnen de vereniging, maar ook tijdens wedstrijden zowel uit als thuis.
- Dat er een open communicatie is tussen bestuur/vrijwilligers/ouders en leden.
- Dat afspraken zoveel mogelijk worden nagekomen.

 

Visie (waar gaan we voor, wat is onze toekomst en droom):
Onze visie is:
- Dat leden met plezier het handbalspel spelen
- Dat leden waar mogelijk de kans krijgen om aan talentontwikkeling te doen.
- Dat plezier boven winnen gaat, maar het stuk competitie niet verloren gaat hierin. (Leeftijd is hierbij een leidraad)
- Dat SDS’18 als vereniging gaat groeien en ontwikkelen, maar hierbij het individu niet uit het oog verliest.
- Dat leden van jeugdteams van jongsaf zoveel mogelijk met en bij elkaar in het team blijven spelen, dit om zowel op individueel als op teamniveau te kunnen doorgroeien en optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij ook oog hebben voor de sociale ontwikkeling van de leden.

 

Daarbij willen we jullie de landelijke visie van het NHV (Nederlands Handbalverbond), die wij natuurlijk onderschrijven, niet onthouden.

https://www.handbal.nl/userfiles/landelijk/Opleidingen/opleidings_handbalvisie/handleiding20handbalvisiemei202704.pdf 

 

Aanvulling van het NHV op de speelwijze bij de E-jeugd. Die wij zeker helemaal onderschrijven en waar we de trainingen ook op inrichten! Spelen om de bal te veroveren en daarmee snelle spelhervatting.

Spelregel wijziging speelwijze E-jeugd

 

Een aantal jaar geleden hebben we de speelwijze van de jeugd aangepast om het spel beter te laten aansluiten bij de belevingswereld en bewegingsdrang van kinderen. Het spel ‘groeit’ met de kinderen mee naar het volwassen handbal.


Om de visie vorm te geven is een speelwijze met regels ontwikkeld. Daar zit echt een hele grote uitdaging; hoe vang je een visie in spelregels? De visie is aanvallen om snel tot een doelpoging te komen en verdedigen om de bal te veroveren.
Wij hebben destijds gemeend door een maximum aantal te verbinden aan de verdedigers die binnen de 9 meter mogen komen, je automatisch offensief gaat verdedigen om de bal te veroveren.

 

In de uitleg in de flyer heeft het NHV gesteld; maximaal 2 verdedigers tussen de 6 en 9 meter. In de praktijk wordt dit regelmatig uitgelegd als: er staan altijd 2 verdedigers opgesteld binnen de 9 meter, de drie anderen staan hier vlak voor. Soms mogen de 3 voorste iets vrijer op zoek naar de bal. Het stukje verdedigen om de bal te veroveren wordt vergeten. In de praktijk blijkt deze regel dus niet of in ieder geval te weinig bij te dragen aan de visie; verdedigen om de bal te veroveren.


We veranderen deze regel in: iedereen speelt verplicht 1 op 1 om op eigen helft zo snel mogelijk de bal te veroveren. Verdedigers hebben oog voor zowel de bal als de tegenstander. Op deze wijze is er geen sprake van mandekking, wat niet mag, waarbij je alleen oog hebt voor de tegenstander.


Voor (sommige) trainers/coaches (en ouders) misschien een grote aanpassing. Je moet de volwassen speelwijze met posities los laten. Kinderen coachen op de vaardigheden storen en vrijlopen, ruimtes zien en gebruiken. Het spel ziet er heel anders uit dan het volwassen handbal en dat is prima. Kinderen leren op deze manier juist heel veel en zullen daar later ook veel profijt van hebben.

 

Bron: Nieuwsbrief NHV

Aanname beleid nieuwe vrijwilligers Handbalvereniging SDS’18.

 

Handbalvereniging SDS’18 is een vereniging met een kleine groep vrijwilligers die de trainingen verzorgen. Echter zijn er gelukkig veel vrijwilligers die een kantine dienst draaien, een jeugdscheidsrechter zijn of daarvoor in opleiding zijn en hebben wij een actieve en enthousiaste activiteiten commisie. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze jeugd leden  en de recreanten niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen, leuke en gezellige activiteiten zoals een jeugdkamp, Halloween en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.
Daarom neemt SDS’18 de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
 • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
 • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
 • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen werkt  wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;