Regels rondom Corona

 

 

 

 

Vanaf 13 November 2021 zijn er er weer nieuwe maatregelen van kracht in de sport.

Publiek is vanaf deze datum minimaal toegestaan.. Dit betekent voor ons dat ouders tijdens trainingen en wedstrijden niet meer langs de lijn kunnen zitten. 

Bij de thuiswedstrijden is de kantine open. Alleen toegankelijk voor volwassenen met een QR code. Bezoekende verenigingen mogen naast de begeleider(s) van het team maximaal 2 ouders meenemen die de kinderen naar de wedstrijden vervoert. Bij binnenkomst wordt de QR code gecheckt en kunnen de ouders in de kantine achter het raam plaatsnemen. Let op de 1,5 meter afstand. 

.De veiligheid-en hygiëneregels blijven verder van kracht.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen


• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• ga direct na de sportactiviteit naar huis.

 


Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers


• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
• bereid je training goed voor. 
• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
• Wijs de kinderen erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• was of desinfecteer je handen na iedere training;
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

Voor de Kinderen


• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de sportlocatie
• volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en bestuursleden;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, deze kan niet bij de WION bijgevuld worden;
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.