Start jeugdtrainingen Woensdag 6 mei 2020

Regels rondom Corona

 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen


• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 


Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers


• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
• Tijdens de training is het gebruik van handschoenen verplicht, ivm klaarzetten en gebruiken van materialen.
• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• was of desinfecteer je handen na iedere training;
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 


Voor de Kinderen


• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de sportlocatie en wacht buiten het hek van de hoofdingang tot de trainer je komt ophalen, neem zelf de 1,5 m afstand in acht. LET OP: na starttijd van de training worden er geen kinderen meer toegelaten/opgehaald bij het hek. Dus Te Laat is niet trainen.
• volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en bestuursleden;
• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; Eigen handbal meenemen is verplicht ivm Corona worden er geen ballen van elkaar of van SDS’18 gebruikt. Dus bal vergeten is alleen trainen op conditie.
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, deze kan niet bij de WION bijgevuld worden;
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
• Keepers moeten keepen met handschoenen.

 


Voor ouders en verzorgers


• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de training zodat de trainers rekening kunnen houden met de toestroom;
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland staat;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de sportlocatie en wacht buiten het hek van de hoofdingang tot de trainer je komt ophalen, neem zelf de 1,5 m afstand in acht. LET OP: na starttijd van de training worden er geen kinderen meer toegelaten/opgehaald bij het hek. Dus Te Laat is niet trainen.
• volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, begeleiders en bestuursleden;
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op bij de parkeerplaats van de hoofdingang. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
• Bij herhaaldelijk niet houden aan de afspraken rondom 1,5 m afstand zullen ouders ingelicht worden en is het kind niet meer welkom bij de trainingen totdat de Corona tijd voorbij is. Dit geld voor de C-jeugd. Wij hopen en gaan er vanuit dat zulke maatregelen niet nodig zijn.